Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
1. Brouwerij Engilsen: de eigenaar van de website
2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen
3. U: de gebruiker (bezoeker) van de website
4. De inhoud: alle in de website aanwezige inhoud

Toepassing

Het onderstaande is van toepassing op de alle pagina's van de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De inhoud is door Brouwerij Engilsen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, niettemin, Brouwerij Engilsen aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde inhoud. U kan steeds contact met ons opnemen voor correcties van de getoonde inhoud. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Brouwerij Engilsen is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Intellectuele eigendom

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Wij, Brouwerij Engilsen, behouden ons alle rechten voor.